ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടിച്ചുനിരത്തല്‍ കാരണം 1,200 പാലസ്തീന്‍കാര്‍ക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു

പാലസ്തീനിലെ കൈയ്യേറിയ പടിഞ്ഞാറേക്കരയില്‍(West Bank) ഗ്രാമങ്ങളിലേയും നഗരങ്ങളിലേയും വീടുകള്‍ ഇസ്രായേല്‍ തുടര്‍ന്നും ഇടിച്ച് നിരത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി 2016 ല്‍ 1,200 ല്‍ അധികം പാലസ്തീന്‍കാര്‍ക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പത്രപ്രസ്ഥാവനയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ “കൈയ്യേറിയ പടിഞ്ഞാറേക്കരയില്‍ പാലസ്തീന്‍കാരുടെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ അപലപിക്കുന്നു,” എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഈ വര്‍ഷം ഇസ്രായേല്‍ കുറഞ്ഞത് 866 പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചുനിരത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. 5,700 ല്‍ അധികം പാലസ്തീന്‍കാരെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ 1,221 പേര്‍ക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാലസ്തീന്‍കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പണിത US$563,000 ഡോളറിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇസ്രായേല്‍ ഈ വര്‍ഷം തകര്‍ത്തത്.

— സ്രോതസ്സ് telesurtv.net

വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുത്, പകരം ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ മാര്‍ഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s