സമകാലികം – 2018

2017-12-08
കേവലമായ മത പ്രശ്നങ്ങളുയര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും കൂടി ഫാസിസ്റ്റുളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )