സമകാലികം – 2018

#ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നാടിന്റെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന കലാപത്തിനും അക്രമത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ, Email കളിലേക് ലേക്ക് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുക.
Hitech Cell PHQ 0471 2721547 9497900468 hitechcell.pol@kerala.gov.in
Cyber Police Station (TVM) 0471 2322090 9497990188 cyberps.pol@kerala.gov.in

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )