നല്ല ആവശ്യത്തിനാണെങ്കില്‍ DRM പൊട്ടിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലന്ന് കോടതി

Digital Restrictions Management (DRM) (പ്രചരണതന്ത്ര പേര് Digital Rights Management എന്നാണ്) മറികടക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലന്ന് പുതിയ കോടതി വിധി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച്ച പുറത്തുവന്നു. MGE UPS Systems ന്റെ UPSകളുടെ സുരക്ഷാ dongles മാറ്റം വരുത്തി GE ഉപയോഗിച്ചത് Digital Millennium Copyright Act ന്റെ ലംഘനമല്ലെന്ന് New Orleans ജഡ്ജിയായ Emilio Garza വിധിച്ചു. കോപ്പീറൈറ്റും trade secrets ഉം ലംഘിച്ചതിന് GE ക്ക് $46 കോടി ഡോളറിന്റെ പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് ഒരു ജൂറി … Continue reading നല്ല ആവശ്യത്തിനാണെങ്കില്‍ DRM പൊട്ടിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലന്ന് കോടതി