ആഫ്റ്റര്‍ പാര്‍ട്ടി

രണ്ടര വര്‍ഷം മുമ്പ് സാമ്പത്തിക പ്രമാണിവര്‍ഗ്ഗത്തിനെതിരേയും സര്‍ക്കാരിലെ അവരുടെ ചങ്ങാതിമാര്‍ക്കെതിരേയും നൂറ് കണക്കിന് നഗരങ്ങളിലെ നിരത്തില്‍ ഇറഞ്ഞി പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. പൊതു ഇടത്തില്‍ ഒരു പ്രതിഷേധ സമൂഹത്തേയും, കടം ഇല്ലാതാക്കാനും, സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരത്തിനായ Volcker Rule എഴുതുകയും, കൊടുംകാറ്റ് അഭയാര്‍ത്ഥിയളെ സഹായിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ തലം മുതല്‍ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ശക്തി നിര്‍മ്മിക്കുകയാണ്. സാധാരണ പാര്‍ട്ടികള്‍ പോലെയുള്ള ഒരു പാര്‍ട്ടിയല്ല ആഫ്റ്റര്‍ പാര്‍ട്ടി. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കണ്ടെത്തി … Continue reading ആഫ്റ്റര്‍ പാര്‍ട്ടി