കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനം 30 ലക്ഷം വര്‍ഷത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ നിലയിലെത്തി

World Meteorological Organization (WMO) നടത്തിയ പത്രപ്രസ്ഥാവനയില്‍ പറയുന്നു: “മറ്റൊരു വര്‍ഷം മറ്റൊരു റിക്കോഡ്”. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു റിക്കോഡാണത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തിന്റെ റിക്കോഡാണ്. കാലാവസ്ഥാ വിസമ്മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു റിക്കോഡാണത്. നാം മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥ അതിര്‌ മുറിച്ച് കടന്നിരിക്കുന്നു. അത് കാണിക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 ലക്ഷം മുതല്‍ 50 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഭൂമിയില്‍ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹരിതഗൃഹവാതകമായ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ (CO2) നില ഉയര്‍ന്നതായി നാം … Continue reading കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനം 30 ലക്ഷം വര്‍ഷത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ നിലയിലെത്തി

20 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും നടത്തിയത്

ലോകത്തെ കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ആ ഫോസില്‍ ഇന്‍ന്ധനങ്ങളും അതിന്റെ 1965 ന് ശേഷം നടന്ന കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തിരാവസ്ഥയില്‍ വമ്പന്‍ എണ്ണയുടെ പങ്കിന്റെ ലോകത്തെ പ്രധാന വിദഗ്ദ്ധനായ അമേരിക്കയിലെ Climate Accountability Institute ലെ Richard Heede നടത്തിയ വിശകലനം നടത്തി. 1965 എന്നത് വ്യവസായത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഫോസിലിന്ധനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വ്യക്തമായി മനസിലായ കാലമാണ്. ലോകം മൊത്തം ഊര്‍ജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35% കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥേനും പുറത്തിവിട്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള … Continue reading 20 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും നടത്തിയത്

1965 വരെ മനുഷ്യവംശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കൂടിയ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാന്ദ്രതയില്‍ ജീവിച്ചിട്ടില്ല

അന്തരീക്ഷത്തിലെ കൂടിയ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാന്ദ്രതയില്‍ മനുഷ്യവംശം കഴിഞ്ഞ 60 വര്‍ഷം ഒഴിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ടെക്സാസിലെ A&M University യിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. "Low CO2 levels of the entire Pleistocene Epoch" എന്ന പേരില്‍ Nature Communications പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം Pleistocene ന്റെ മൊത്തം 25 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാന്ദ്രത ശരാശരി 250ppm ആയിരുന്നു. താരതമ്യമായി ഇന്നത്തെ സാന്ദ്രത 410 parts per million ആണ്. 1965 … Continue reading 1965 വരെ മനുഷ്യവംശം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കൂടിയ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാന്ദ്രതയില്‍ ജീവിച്ചിട്ടില്ല

കാര്‍ബണ്‍ സംഭരണത്തില്‍ മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്

Nature Communications ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് കാര്‍ബണ്‍ സംഭരിക്കുന്നതിലും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നലമുള്ള മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങളുടെ പ്രധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. U.S. Department of Energy കൊടുത്ത ധനസഹായത്താല്‍ MSU Great Lakes Bioenergy Research Center നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. 5 വ്യത്യസ്ഥ cropping വ്യവസ്ഥകളുടെ പാടത്തെ പരീക്ഷണം 9 വര്‍ഷത്തെ കാലയളവില്‍ ഗവേഷകര്‍ പഠിച്ചു ഈ 5 എണ്ണത്തില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ വ്യത്യസ്ഥമായ ചെടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ മണ്ണില്‍ സംഭരിക്കപ്പെട്ടത്. … Continue reading കാര്‍ബണ്‍ സംഭരണത്തില്‍ മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്

അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം മിക്ക രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

പ്രതിവര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നതിനാല്‍ അമേരിക്കന്‍ Department of Defense ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാല്‍ ലോകത്തെ അതിന്റെ സ്ഥാനം 55ആമത്തെ ഏറ്റവും മോശം മലിനീകരണമുക്കാക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനത്തെത്തി. സ്വീഡന്‍, ഡന്‍മാര്‍ക്ക്, പോര്‍ച്ചുഗല്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ അവര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് Brown Universityയുടെ Costs of War project പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കൈയ്യേറ്റം തുടങ്ങിയ 2001 മുതല്‍ 2017 വരെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം 120 കോടി ടണ്‍ CO2 പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാന്‍ ഒരു വര്‍ഷം പുറത്തുവിടുന്ന CO2 ന് … Continue reading അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം മിക്ക രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന CO2 ഉം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും ലോകം മൊത്തം പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറക്കും

ലോകം മൊത്തം പട്ടിണിയും പോഷക കുറവും പരിഹരിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അവശ്യമായ ഊര്‍ജ്ജം മാത്രമല്ല അവശ്യ പോഷകങ്ങളും തരുന്ന ആഹാരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അടുത്ത 30 വര്‍ഷം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന CO2 ഉം കാരണം പ്രോട്ടീന്‍, അയണ്‍, സിങ്ക് പോലുള്ള നിര്‍ണ്ണായകമായ പോകഷകങ്ങള്‍ കുറയും എന്ന് പുതിയ പഠനം പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ആഘാതവും CO2 ന്റെ ഉയര്‍ന്ന നിലയും കാരണം പ്രോട്ടീന്‍, അയണ്‍, സിങ്ക് എന്നിവയുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ പോഷക ലഭ്യത 19.5%, 14.4%, 14.6% വീതം … Continue reading വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന CO2 ഉം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും ലോകം മൊത്തം പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറക്കും

വമ്പന്‍ മരുന്ന് കമ്പനികള്‍ വാഹന വ്യവസായത്തെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നു

പുക, മലിനീകരണം, പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നിവയുടെ ചിത്രവുമായി മരുന്ന് വ്യവസായത്തെ ഒരിക്കലും ചേര്‍ത്ത് വെക്കാറില്ല. എന്നിട്ടും ആഗോള മരുന്ന് വ്യവസായം ആഗോളതപനത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ആഗോള വാഹന വ്യവസായത്തേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് പുതിയ പഠനം കണ്ടെത്തി. ഹരിതഗ്രഹ വാതക ഉദ്‌വമനത്തില്‍ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ എത്ര കുറവ് ശ്രദ്ധമാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളു എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വെറും രണ്ട് പഠനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് അല്‍പ്പമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടതായുള്ളത്. അതിലൊന്ന് അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യപരിപാലന സംവിധാനത്തിന്റെ … Continue reading വമ്പന്‍ മരുന്ന് കമ്പനികള്‍ വാഹന വ്യവസായത്തെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നു

കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ നില ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായി

അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് അതിവേഗം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2019 മെയില്‍ ആ അളവ് 414.7 parts per million (ppm) ആയിട്ട് NOAA യുടെ Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory രേഖപ്പെടുത്തി. ഹവായിലെ നിരീക്ഷണ നിലയം സ്ഥാപിച്ച് 61 വര്‍ഷത്തെ കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കൂടിയ നിലയാണിത്. മെയ് 2018 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂടിയ നിലയായ 411.2 ppm നേക്കാള്‍ 3.5 ppm കൂടുതലാണ് ഇത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO2 ന്റെ അളവ് കൂടിവരുകയാണ്. വര്‍ദ്ധനവിന്റെ … Continue reading കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ നില ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായി

സമുദ്ര അമ്ലവല്‍ക്കരണം അറ്റ്‌ലാന്റിക് cod ന്റെ എണ്ണത്തെ ബാധിക്കുന്നു

മനുഷ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ സമുദ്രങ്ങളാണ്. CO2 ജലവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ അത് കാര്‍ബോണിക് ആസിഡ് ആയി മാറുന്നു. സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ pH നില കുറക്കുന്ന കാര്യമാണത്. അങ്ങനെ കടില്‍ ജലം കൂടുതല്‍ അമ്ലതയുള്ളതായി മാറുന്നു. ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സമുദ്ര ജീവികള്‍ക്ക് ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങാമെങ്കിലും സമുദ്ര അമ്ലവല്‍ക്കരണത്തില്‍ നിന്ന് അവക്ക് രക്ഷപെടാനാവില്ല. മുട്ടയായും ലാര്‍വ്വയായുമിരിക്കുന്ന വളര്‍ച്ചയുടെ തുടക്ക കാലത്ത് Atlantic cod നെ ഈ അമ്ലവല്‍ക്കരണം … Continue reading സമുദ്ര അമ്ലവല്‍ക്കരണം അറ്റ്‌ലാന്റിക് cod ന്റെ എണ്ണത്തെ ബാധിക്കുന്നു